STREAMLINE မှ ၂ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ကလေးများအား ဘက်စုံပညာ (အင်္ဂလိပ်စာ၊ သချာၤ၊ ပန်းချီ၊ လက်မှုပညာ၊ အဆို၊ အက၊ တရုတ်စာ၊ မြန်မာစာ၊ အားကစား၊ ကွန်ပြူတာ) ထူးချွန်စေရန် အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံ၍ စနစ် တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးပါသည်။